Anaconda python là gì? Yêu cầu phần cứng và phần mềm - Livestream

Anaconda python là gì? Yêu cầu phần cứng và phần mềm

Anaconda là nền tảng mã nguồn mở về Khoa học dữ liệu trên Python thông dụng nhất hiện nay. Anaconda với hơn 11 triệu người dùng, Anaconda là cách nhanh nhất và dễ nhất để học Khoa học dữ liệu với Python hoặc R trên Windows, Linux và Mac OS X. Lợi ích của Anaconda:

  • Dễ dàng tải 1500+ packages về Python/R cho data science
  • Quản lý thư viện, môi trường và dependency giữa các thư viện dễ dàng
  • Dễ dàng phát triển mô hình machine learning và deep learning với scikit-learn, tensorflow, keras
  • Xử lý dữ liệu tốc độ cao với numpy, pandas
  • Hiện thị kết quả với Matplotlib, Bokeh

Trong khi đó Spyder là 1 trong những IDE (môi trường tích hợp dùng để phát triển phần mềm) tốt nhất cho data science và quang trọng hơn là nó được cài đặt khi bạn cài đặt Anaconda.

Yêu cầu phần cứng và phần mềm

  • Hệ điều hành: Win 7, Win 8/8.1, Win 10, Red Hat Enterprise Linux/CentOS 6.7, 7.3, 7.4, and 7.5, and Ubuntu 12.04+.
  • Ram tối thiểu 4GB
  • Ổ cứng trống tối thiểu 3GB để tải và cài đặt

1. Anaconda là gì?

– Anaconda là một Distribution miễn phí và mã nguồn mở của Python và R.
– Anaconda giúp đơn giản hóa việc cài đặt, quản lý và triển khai packages (numpy, scipy, tensorflow, …).
– Anaconda phục vụ cho nhiều mục địch, đặc biệt trong Data Science (Khoa học dữ liệu), Machine learnig (Máy học), Big Data (Dữ liệu lớn), Image Processing (Xử lý ảnh), …
– Anaconda hiện nay đã có hơn 6 triệu người dùng và hơn 1400 packages khoa học dữ liệu dành cho Windows, Linux và MacOS.

 

2. Cài đặt Anaconda trên windows

– Các bạn truy cập trang chủ Anaconda để tải về bộ cài đặt tại đây– Ở đây mình tải về phiên bản Anaconda cho Python 3.7 (Python 2.x sẽ khác Python 3.x một chút và mình cũng khuyên các bạn mới bắt đầu với python nên chọn phiên bản 3.x)
– Nhiệm vụ của bạn ở đây chỉ cần nhấn Next, Accept, Skip và Finish để thực hiện cài đặt.